Podpora z Kia

dakujeme

Vďaka nadácii PONTIS a spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA sme mohli vytvoriť výborné podmienky na dokončenie multifunkčného kynologického areálu, kde sa môže stretávať široká verejnosť komunity priateľov psov, ktorí sa venujú rôznym rekreačným a športovým kynologickým aktivitám.

Informácie o uskutočnených aktivitách:

V máji 2016 bol kynologickému klubu L-dog schválený príspevok vo výške 2950,- €, ktorý bol určený na nákup a dobudovanie prostriedkov potrebných k plne funkčnej prevádzke športového strediska.

Jún 2016
Začiatkom tohto mesiaca bolo zakúpené trávne osivo a hnojivo na výsev trávnika. Koncom measiaca jún sa výcviková plocha začala zelenať.
obr2

obr1

V tomto mesiaci prebehla aj kúpa a dovoz multifunkčného zamykateľného objektu, ktorý využijeme na uskladnenie prekážok a ďalších kynologických výcvikových pomôcok. obr3

Júl 2016
Zhotovenie železnej konštrukcie a natretie ochranným náterom drevených stien odkladacích boxov pre psíkov.
obr4

Zakúpenie benzínovej kosačky na pravidelnú údržbu trávnika výcvikovej plochy.
obr5

Zakúpenie a dovoz zatrávňovacej dlažby na zhotovenie chodníkov a plochy pred multifunkčným objektom.
obr6

Zakúpenie prostriedkov na osvetlenie areálu športoviska.