Cenník

Základná poslušnosť:

Prvá časť: 10 hodín výcviku, cena 85,-€
Druhá časť: 10 hodín výcviku, cena 65,-€
Výcvikové dni: 
Streda, Sobota   Miesto: cvičisko L-dog Kysucké Nové Mesto

Výcviková hodina trvá cca 60 minút, na výcviku sa zúčastňujú od 1 do 4 psov.
Platnosť poukazu je 3 mesiace od zakúpenia.

Obrana:
Cena: 5€/1h*, výcvikové dni: Streda, Sobota

Príprava na kynologické skúšky, výstavy a bonitácie:
 – cena dohodou

Výjazdový výcvik – priamo u majtieľa psa
– cena: dohodou (podľa druhu výcviku a dopravy)