Obrana

Obrana je kynologický pojem, ktorým sa označuje výcvik psov pre športovú a služobnú (policajnú, vojenskú) kynológiu.

Obrana sa cvičí prevažne so psami tzv. služobných plemien, ale v športovej kynológii sa používajú aj iné plemená. Obrana sa cvičí z týchto hlavných dôvodov:

  • Príprava psa na služobné práce (u polície, vojska, SBS)
  • Uchovanie kvality plemena – otestovanie povahy psa a príprava na skúšky a uchovnenie (len u služobných plemien)
  • Zo športových dôvodov (športová kynológia) – výcvik pre radosť psa a majiteľa, resp. pre športové úspechy na pretekoch
  • Psychický relax a odreagovanie u psov služobných plemien, pracujúcich v inej disciplíne (psychicky pracujúcich – canisterapia, vodiaci psi, atď.)

Hlavnými cieľmi výcviku obrany sú:

  • Zvýšenie a upevnenie zdravého sebavedomia psa
  • Nacvičenie stráženia revíru (kontrola stráženej oblasti)
  • Nacvičenie účinného zadržania páchateľa na povel psovoda
  • Nacvičenie samostatného rýchleho a účinného odvrátenia útoku
  • Tréning disciplíny a poslušnosti
  • Odstránenie nekontrolovanej alebo neodôvodnenej agresivity
  • Vypestovanie takých návykov psa v zneškodňovaní útoku, ktoré priamo neohrozia útočníka na živote

V žiadnom prípade nie je cieľom výcviku obrany vzbudiť v psovi agresivitu. Ako profesionálny kynológ – výcvikár – vediem výcvik obrany formou hry a prvky tvrdosti pridávam len postupne a iba v nevyhnutnej miere.

Výcvikový víkend s československými vlčiakmi vo Varíne

Najnovšie články

 1. Podpora z Kia Pridaj komentár