Skúšky a výstavy

Príprava psov na skúšky podľa národného skúšobného poriadku:

– základné minimum (ZM),
– skúška doprovodného psa s testom správania (BH-SK),
– skúšky všestranného výcviku prvého až tretieho stupňa (SVV 1, SVV 2, SVV 3)

Príprava psov na skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku:

– skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku (IPO 1, IPO 2, IPO 3)

Príprava psov na bonitácie podľa typu plemena

Príprava psov na výstavy:

– beh vo výstavnom kruhu
– výstavný postoj
– ukážka zubov a akceptovanie manipulovania rozhodcom
– meranie veľkosti