Výcvik psa

Spôsob výcviku
Výcvik je realizovaný hravou, ale dôslednou formou, zábavnou nielen pre psíka, ale aj pre majiteľa. Pamlsky, pochvala či obľúbená hračka je odmenou pre psíka za jeho dobrý výkon. Odmenou pre majiteľa bude verný štvornohý priateľ, ktorý bude bezproblémovo spolunažívať s majiteľom, jeho rodinou a prostredím, v ktorom žije.

Aký je vhodný pes?
So správnym prístupom by mal zvládnuť základnú poslušnosť každý pes.

Aký je vhodný majiteľ?
Každý človek, ktorému záleží nie len na fyzickej, ale aj na psychickej rovnováhe svojho psa.

Dĺžka výcviku
Výcvik je rozdelený na 2 časti po 10 hodín.
Za tento čas sa naučí pes základnú poslušnosť a jeho majiteľ všetko potrebné o nej.

Ponúkam Vám:
Základný výcvik psíka, ktorý zahŕňa:
– privolanie psíka, chôdza pri nohe, obraty na mieste, obraty za chôdze pri nohe, základné povely: sadni – ľahni – vstaň, odloženie v polohách: sadni – ľahni – stoj, štekanie na povel

Socializáciu psíka:
– správanie sa psíka v meste, správanie sa psíka pri nezvyčajných podnetoch (hluk, množstvo ľudí ….), nekonfliktné správanie sa medzi psami

Poradenstvo o starostlivosti o psíka: – starostlivosť o srsť psíka – poradenstvo ohľadom vhodnej stravy pre Vášho psíka

Predvedenie Vášho psíka na výstavách.